Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

De elektrische fiets is minstens even gezond als de klassieke fiets

Gezond.be
4 min read

Geschreven met de input van Consumentenbond.nl

Met de klassieke fiets reken je natuurlijk volop op de kracht van je eigen spieren. Heuvels moet je zelf bedwingen en je moet je dus extra inspannen. Bij de elektrische fiets geniet je daarentegen van heel wat ondersteuning, waardoor dezelfde heuvel je minder inspanningen en energie kost. Het lijkt dan ook logisch om te zeggen dat een e-bike minder gezond is dan een klassieke fiets. Toch is dit in de praktijk niet per se de waarheid. Dat blijkt uit een recent onderzoek waaraan onder meer A. Standaert van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol heeft bijgedragen.

Meer bewegen door over te stappen op de elektrische fiets

Volgens het onderzoek uit 2019 is een e-bike zelfs de gezondere keuze. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan tienduizend deelnemers uit zeven Europese steden. Hierbij werd het wekelijkse activiteitsniveau van e-bikers bijgehouden en vergeleken met dat van mensen die andere vervoersmiddelen gebruiken.

Het onderzoek erkent enerzijds dat e-bikers per afgelegde kilometer minder energie verbruiken dan conventionele fietsers. Het onderzoek drukte deze prestaties uit in MET-waarden (Metabolic Equivalent of Task), de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke inspanning vergt. Een beperkte groep mensen legde niet meer kilometers af door over te stappen op de elektrische fiets. Zij verloren gemiddeld 200 MET per week. Voor hen is een conventionele fiets dus gezonder.

Uit het onderzoek blijkt echter dat het merendeel van de fietsers net meer kilometers aflegt door van de conventionele fiets op een e-bike over te stappen. Het gaat bijna om een verdubbeling. De meeste fietsers die van een conventionele fiets overstapten naar een elektrische fiets compenseerden het verlies aan benodigde energie per afgelegde kilometer dan ook ruimschoots door meer kilometers af te leggen. Meer zelfs: het aantal wekelijkse MET steeg van 4085 tot 4464 door over te stappen op een elektrische fiets.

Elektrische fiets maakt fietsen toegankelijker

De elektrische fiets heeft het voordeel dat het de overstap naar een tweewieler toegankelijker maakt. Zeker ouderen en mensen die in heuvelachtig gebied wonen, nemen al sneller eens de auto voor hun verplaatsingen. Hetzelfde geldt voor ouders die hun kinderen moeten vervoeren en daarbij best wel wat gewicht te torsen hebben. Deze mensen zullen sneller overstappen op een elektrische fiets dan op een conventionele fiets. En ook dan zijn er volgens het onderzoek heel wat gezondheidsvoordelen. Bij mensen die overstapten van gemotoriseerd eigen vervoer of openbaar vervoer naar de elektrische fiets werd significant meer fysieke activiteit vastgesteld. Zij zouden wekelijks tussen 550 en 900 MET winnen.

Bemerkingen bij het onderzoek

Dit onderzoek focust enkel op de activiteitsgerelateerde beweging en vertrekt daarbij van het principe dat meer bewegen gezond is. Voor een groot deel van de Belgen, die over het algemeen te weinig bewegen, is dat uiteraard waar. Natuurlijk zijn er ook mensen die al voldoende bewegen of waarbij meer bewegen net in extra klachten kan resulteren.

Het onderzoek houdt daarnaast geen rekening met andere gezondheidsvoordelen en -nadelen, bijvoorbeeld door de blootstelling aan uv-licht, het opnemen van vitamine D en het inademen van fijn stof. Ook de psychologische voordelen van buiten zijn, werden niet in kaart gebracht. Ten slotte is er geen duidelijkheid over welke elektrische fietsen er bij het onderzoek werden gebruikt. Volgens de e-bike test van Consumentenbond is de mate van ondersteuning en het aantal ondersteuningsstanden niet bij elke elektrische fiets identiek, waardoor ook de gekozen elektrische fiets een rol speelt.

Door Gezond.be

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…