Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Depressie na ontslag

Olivier
5 min read

Iedereen kent wel eens het gevoel van neerslachtigheid. Meestal is dit van tijdelijke aard maar in sommige gevallen kan dit gevoel van langere duur zijn en is er wellicht sprake van een depressie wat over het algemeen een dieper liggende oorzaak kent. Ook bij een depressie door ontslag is dat het geval.

De medische definitie van een depressie luidt:

Een langdurige stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een verlies aan levenslust of een lang aanhoudende zwaar terneergeslagen stemming.

Om vast te kunnen stellen of iemand leidt aan een depressie dient er te worden voldaan aan een aantal voorwaarden, dan wel dient er sprake te zijn van de aanwezigheid van specifieke symptomen die kenmerkend zijn voor een depressie in algemene zin:

 • Gebrek aan belangstelling voor dagelijkse bezigheden
 • Constant gebrek aan energie
 • Weinig besluitvaardig
 • Ontbreken van de meest basale vorm van concentratie, ook in zeer tijdelijke situaties
 • Groot gevoel van het hebben van schuld aan situaties of sterk gebrek aan eigenwaarde
 • Onvermogen tot het hebben van een kwalitatief goede nachtrust
 • Neiging om te weinig te bewegen, of op bepaalde momenten juist weer veel beweging
 • Terugkerende doodswens (neiging tot suicidaal gedrag)

Richtlijnen voor diagnose

Deze opsomming van symptomen hoeven niet allemaal tegelijkertijd aanwezig te zijn om de diagnose van depressiviteit te kunnen stellen.Vooraleer er sprake kan zijn van een in medisch opzicht aanwezige depressie dienen er in ieder geval vijf of meer symptomen, gedurende minstens twee weken, aanwezig te zijn. Hiervoor wordt de richtlijn zoals vastgelegd in DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, oftewel 'diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen') gehanteerd. Dit is een Amerikaans handboek wat wereldwijd in de medische wereld als standaard wordt gehanteerd in de psychiatrische diagnostiek.

Naar schatting leidt 5 tot 10% van de wereldbevolking aan een of andere vorm van depressie en de verwachting is dat circa 10 tot 20% van de wereldbevolking te maken zal krijgen met een depressie.

Dysthyme Stoornis

Indien er sprake is van minder nadrukkelijk aanwezige symptomen bij een individu,maar deze klachten gedurende een periode van twee jaar wel worden ervaren, spreekt men van een dysthyme stoornis. Als deze persoon naast de eerder genoemde klachten van depressieve aard ook periodes kent waarin de stemming juist geheel tegenovergesteld oogt, bijvoorbeeld door extreem positief gedrag of juist extra prikkelbaar en gevoelig is, kan er sprake zijn van een beginnende bipolaire stoornis, ook wel bekend onder de term "manisch depressief". In die laatste situatie komt het ook frequent voor dat de patiënt bijzonder weinig nachtrust neemt en tegelijkertijd energieker oogt dan je in een dergelijke situatie zou mogen verwachten.

In algemene zin zijn er diverse types van depressie te onderscheiden.

 1. Er kan sprake zijn van een éénmalige periode van depressie ervaren.
 2. Of er kan sprake zijn van chronisch aanwezige depressieve klachten (recidiverende depressie).

De meeste mensen die een periode van deppresiviteit hebben ervaren krijgen in meer of mindere mate te maken met een terugkeer van verschillende symptomen. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er bij de meerderheid sprake is van een recidiverende depressie.

Depressie na Ontslag: Vaak meer dan 1 oorzaak

In veel gevallen waarbij een depressie is vastgesteld is er vaak sprake van een veelvoud aan factoren die een bijdrage leveren aan het ontstaan van een depressie. In veel gevallen zijn er drie verschillende hoofdfactoren aan te wijzen:

 • biologische factoren (erfelijkheid)
 • sociale omstandigheden
 • psychische factoren

Met name sociale factoren nemen een voorname plaats in. Sociale processen spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Veel mensen hechten waarde aan een kwalitatief goed sociaal leven. Daarnaast wordt het hebben van een duidelijke structuur als essentieel ervaren voor de kwaliteit van het leven. Indien er zich plotseling omstandigheden ontwikkelen die dat proces doorbreken wordt er een groot beroep gedaan op het individu om met dergelijke veranderingen om te gaan.

Verdrietige of schokkende gebeurtenissen of ervaringen kunnen dan heel makkelijk een persoon uit balans brengen omdat juist dat het fundament is wat zorgt voor stabiliteit. Het verwerken van dergelijke situaties is heel verschillend per individu en veel hangt af van het incasseringsvermogen van de desbetreffende persoon. Dergelijke gebeurtenissen, zoals ontslag kunnen een depressie dan makkelijk veroorzaken.

Zoektocht naar een nieuwe basis

Na besef van de realiteit en de persoonlijke gevolgen hiervan kan een periode van somberheid ten gevolge van ontslag overgaan in een depressie. Juist het idee dat door een dergelijk ingrijpende verandering er een verlies dreigt van de sociale contacten in bijvoorbeeld de werksfeer zorgt voor veel onwennigheid. De basis is weg en men heeft snel het gevoel opnieuw te moeten beginnen. Vaak is men dan ook geneigd de schuld bij zichzelf te zoeken, terwijl de feitelijke oorzaak in veel gevallen niet persoons gebonden is.

In veel gevallen kan het helpen om een luisterend oor te hebben of te bieden. Vaak is men zelf in staat om met hulp te leren om objectief naar de veroorzakende situatie te kijken en zodoende een ander besef te ontwikkelen. Juist het gehecht zijn aan situaties die niet langer een vaste waarde vertegenwoordigen dient doorbroken te worden om ruimte te maken voor nieuwe inzichten. het geven van ruimte en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling kan dan essentieel zijn in het genezingsproces.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…