Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hoofdletsel Symptomen

shana
5 min read

Hoofdletsel is een vrij breed begrip dat kan variëren van een beschadiging van je hoofdhuid tot serieus hersenletsel. Elke vorm van letsel aan je hoofd heeft dan ook een aantal eigen symptomen. Het herkennen van de juiste symptomen is essentieel bij de behandeling ervan.

Op het ogenblik dat je je hoofdhuid verwond dan kan er een overvloedige bloeding ontstaan, doordat er in je hoofdhuid een heleboel oppervlakkige bloedvaten aanwezig zijn. Als gevolg van dit alles zal een verwonding van je hoofdhuid in veel gevallen ernstiger lijken dan deze in werkelijkheid is.

Symptomen van hoofdletsel

Na een hersenschudding kun je je bewustzijn verliezen, vaak voor minder dan vijftien minuten. Daarnaast kan er zich een buil op je hoofd vormen en kun je last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en overgeven. In de regel verdwijnen dergelijke symptomen binnen een paar dagen tot weken al kunnen bepaalde symptomen na een hoofdletsel, zelfs als dit gering is, voor een langere tijd aan blijven houden. Aanhoudende symptomen worden ook wel aangeduid met de term postcommotioneel syndroom.

Sommige symptomen zijn tekenen van een ernstig hoofdletsel en een verslechtering van je hersenfunctie. Dit soort symptomen is onder andere:

 • toename van slaperigheid,
 • toename van verwardheid,
 • aanhoudend overgeven,
 • hevige hoofdpijn,
 • een ledenmaat niet meer kunnen voelen of bewegen,
 • een bepaalde omgeving of persoon niet herkennen,
 • evenwichtsstoornissen,
 • spraakproblemen,
 • gezichtsproblemen,
 • coördinatieproblemen,
 • een gestegen bloeddruk,
 • afname van je hartritme,
 • lekkage van hersenvloeistof (helder vocht) uit je neus of mond.

De bovengenoemde symptomen kunnen wel een paar uren, of zelfs dagen, na het hoofdletsel ontstaan. Om die reden zullen medici je altijd vertellen op welke symptomen je moet letten als je een bepaalde vorm van hoofdletsel op hebt gelopen. Ook worden ouders van een kind met hoofdletsel geïnformeerd over de controle die zijn uit dienen te voeren in de uren na de verwonding. Op het moment dat bovenstaande symptomen zich manifesteren dan is het zaak om direct medische hulp in te schakelen.

Ontstaan van de symptomen

Symptomen van een afgenomen hersenfunctie ontstaan als gevolg van de verhoogde druk in de schedel. De druk zal bijvoorbeeld toenemen zodra bloedvaten en weefsels, in of om je hersenen, scheuren en er bloed en vocht weg kan lekken. Hierdoor zal er een ophoping van bloed (hematoom) of vocht (oedeem) ontstaan in combinatie met een zwelling. De druk op je hersenen zal toenemen als gevolg van het feit dat je schedel niet uit kan zetten om de zwelling meer ruimte te bieden.

De verhoogde druk kan je hersenweefsel beschadigen of zelfs vernietigen. Er zullen dan uiteenlopende hersenfuncties verloren gaan, afhankelijk van de locatie van de hersenschade. Ook kan de toegenomen druk in je schedel een neerwaartse kracht op de hersenen teweegbrengen en inklemming veroorzaken. Dit is een ongewone uitstulping van je hersenweefsel langs een natuurlijke opening tussen de verschillende delen van je hersenen. Inklemming van je hersenen kan je leven in gevaar brengen doordat er druk uit wordt geoefend op je hersenstam, het onderste gedeelte van je hersenen dat allerlei vitale functies, zoals je ademhaling en hartslag, aanstuurt. Als gevolg van deze verhoogde druk kun je:

 • bewusteloos raken,
 • in een coma terechtkomen,
 • komen te overlijden.

Epilepsie als gevolg van hoofdletsel

Door ernstig hoofdletsel kan maanden, tot zelfs jaren, na de ontstane hersenschade posttraumatische epilepsie ontstaan. Epileptische aanvallen komen in 70 procent van de gevallen van ernstig hoofdletsel met hersenpenetratie voor. Mensen met ernstig hoofdletsel zonder penetratie krijgen hier in 5 tot 30 procent van de gevallen mee te maken. De symptomen zijn meestal afhankelijk van de locatie in de hersenen waar een epileptische aanval ontstaat. Aanvallen optreden in de voorhoofdskwab, hebben bijvoorbeeld trekkingen in specifieke spieren van armen en/of benen (van de andere lichaamshelft) tot gevolg.

Herkennen van ernstig hoofdletsel

De meeste hoofdverwondingen zijn gelukkig niet ernstig van aard. Ernstig hoofdletsel kun je herkennen aan de hand van bepaalde symptomen, die wijzen op een afname van de hersenfunctie. Op het ogenblik dat één van deze symptomen zich manifesteert dan moet je direct medische hulp ingeroepen.

 • overgeven,
 • bleekheid,
 • prikkelbaarheid,
 • sufheid,

Deze symptomen ontstaan zonder het verlies van bewustzijn en houden meer dan 6 uur aan.

Maar ook als de volgende symptomen worden waargenomen dien je met spoed medische hulp in te schakelen:

 • verlies van het bewustzijn,
 • een deel van het lichaam niet kunnen bewegen of voelen,
 • een persoon of omgeving niet kunnen herkennen,
 • het evenwicht niet meer kunnen bewaren,
 • spraakproblemen,
 • gezichtsproblemen,
 • het lekken van helder vocht (cerebrospinale vloeistof) uit de neus of de mond
 • hevige hoofdpijn
Door shana

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Hoofdletsel

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…