Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Dit is het echte geheim voor een gelukkige relatie

Bram
5 min read

Iedereen die een relatie heeft, of wil, zit uiteraard niet te wachten op een ongelukkige variant. Om een relatie tussen twee mensen tot een succes te maken, zullen echter een aantal factoren moeten kloppen. Om te beginnen dienen er bepaalde factoren aanwezig te zijn die een relatie tot een succes kunnen maken. Verder zijn er bepaalde eigenschappen met betrekking tot de twee persoonlijkheden nodig om de relatie stabiel te maken en te houden. Beide partners moeten het bovendien op bepaalde punten met elkaar eens zijn en goed bijeen passen om samen gelukkig te worden.

Een geslaagde relatie

Op het ogenblik dat twee mensen binnen hun relatie de volgende kenmerken en factoren bezitten, dan zal hun relatie in de regel een grote kans van slagen hebben. Beide partners hebben onder andere een aantal gedeelde opvattingen en hun persoonlijkheden kunnen als stabiel worden aangemerkt. Verder zijn allebei de partners in staat om op een constructieve manier met elkaar ruzie te maken en is de relatie gebaseerd op een wederzijdse acceptatie en vriendschap. Wanneer er tussen de twee partners overeenstemming is over bepaalde dingen, dan kan er gesproken worden van de meest cruciale factor voor het hebben, en behouden van, gezonde, sterke en stabiele relatie.

De persoonlijkheden van beide partners

In een relatie zullen de persoonlijkheden van beide partners een erg grote rol spelen. Wanneer je een gezonde en sterke relatie wilt, dan zijn een aantal persoonlijkheidseigenschappen van allebei de partners van essentieel belang. Hierbij kun je onder andere denken aan het hebben van een gezond zelfvertrouwen, emotionele stabiliteit en een bepaalde mate van extraversie.

Een gelukkige relatie

Een aantal factoren dat bepalend zijn voor een gelukkige relatie zijn onder andere: een zekere mate van onafhankelijkheid van elkaar, elkaar vrij kunnen laten en niet voortdurend de ander bekritiseren. Daarbij komt echter ook in belangrijke mate de emotionele saamhorigheid van beide partners. Dit alles zal zich uiten wanneer je graag samen bent met je partner en kunt laten zien dat je van hem, of haar, houdt. Allebei de partners binnen de relatie zullen een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid hebben. Elke partner dient echter wel zijn, of haar, eigen identiteit te kunnen behouden en over genoeg eigenwaarde te beschikken. Pas dan ben je immers in staat om ook je partner het nodige te bieden in jullie relatie.

Correct omgaan met conflicten

Op het moment dat je samen met je partner in staat bent om goed te communiceren, dan kunnen problemen op een rustige manier worden besproken en opgelost. Er zal tijdens een meningsverschil dus niet worden geschreeuwd, of erger nog fysiek geweld worden gepleegd, om een bepaalde mening bij de ander af te dwingen. Samen ruzie maken is dan immers helemaal niet erg en kan zelf van groot belang zijn binnen een relatie. Zolang de manier waarop er ruzie wordt gemaakt maar in orde is, zal de relatie er niet onder te lijden hebben. Dit betekent onder andere dat er geen oude koeien uit de sloot gehaald moeten worden tijdens een ruzie. En ook het servies dient gewoon in de kast te blijven in plaats ermee te gaan gooien naar je partner.

Acceptatie van je partner

Accepteer je partner zoals hij, of zij, is zonder iets te willen veranderen. Op het ogenblik dat allebei de partners de ander volledig accepteren zoals deze persoon is, is de kans op een gelukkige relatie enorm groot. Bovendien zal door elkaar helemaal te accepteren ook de seksualiteit binnen de relatie eerder naar ieders tevredenheid verlopen, en dus niet het geluk in de weg staan.

De flexibiliteit van allebei de partners om met veranderingen om te gaan in de relatie kan worden gezien als een belangrijke factor voor geluk. Dit geldt uiteraard ook voor de acceptatie van elkaar en de overtuiging om samen oud te worden. Wanneer deze factoren zelfs tijdens onenigheden of ruzies hoog worden gehouden, zal de relatie niet alleen lang stand kunnen houden, maar eveneens het geluk binnen de relatie bevorderen.

Vertrouwen in elkaar en de relatie

Indien je je helemaal op je gemak bij je partner en je het volste vertrouwen in je relatie hebt dan is de kans op geluk zeker groot. Hoewel beide partners elkaar vrij laten, kunnen zij elkaar eveneens erg goed aanvoelen en aanvullen in tijden van wat meer emotionele afhankelijkheid van één van hen ten opzichte van de ander. Door elkaar helemaal te vertrouwen is het bovendien gemakkelijker om plezier te hebben met, maar ook in, elkaar. Niet alleen is het dan prettig om samen te zijn, maar eveneens om samen te praten.

In voor- en tegenspoed

In een gelukkige relatie wordt een gedeelde geschiedenis gekoesterd. Samen hebben jullie immers al de nodige ellende en narigheid in het leven meegemaakt, zeker als jullie al langere tijd samen zijn. Ondanks alle negatieve dingen die zich voor hebben gedaan, zijn jullie toch van mening dat deze echter worden overtroffen door alle positieve dingen die jullie pad hebben gekruist.

Wanneer over een aantal dingen en situaties op eenzelfde manier wordt gedacht, dan kun je zeggen dat je met je partner op één lijn zit en dat jullie erg goed bij elkaar passen. Je kunt hierbij denken aan situaties waar je het eens bent over zaken zoals het hebben van kinderen of het verzorgen van een huisdier. Maar ook kwesties die te maken hebben met roken, politiek, emotionele- en seksuele trouw binnen de relatie en vrijetijdsbestedingen mogen zeker niet over het hoofd worden gezien om de relatie gelukkig te laten zijn. Indien er immers elke partner een verschillende mening over een dergelijke kwestie erop nahoudt dan zal dit, vroeg of laat, leiden tot een botsing tussen de partners, of tot een ongelukkig gevoel bij één van beiden.

Door Bram

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…