Belgische Cardiologische Liga

De cijfers spreken voor zich: hart- en vaatziekten blijven bij ons, net als in andere industrielanden, de belangrijkste doodsoorzaak. Alleen met actieve preventie, zoals ook aangetoond werd door wetenschappelijk onderzoek, is de omvang van hart- en vaatziekten nog op een afdoende en blijvende manier terug te dringen. Die strijd voert de Belgische Cardiologische Liga al meer dan vijfenveertig jaar.

Belgische Cardiologische Liga

Belgische Cardiologische Liga