Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hepatitis C Symptomen

shana
3 min read

Hepatitis is een leverontsteking die het gevolg is van een infectie met één van de hepatitisvirussen. Bij hepatitis C is er dan ook sprake van een besmetting met het hepatitis C-virus. De symptomen bij hepatitis C zijn dan ook niet altijd gelijk aan die van een andere vorm van leverontsteking. De klachten en symptomen, maar ook de mate en de ernst ervan, waar je mee te maken krijgt bij een hepatitisbesmetting zullen dan ook sterk afhangen van het virus dat verantwoordelijk is voor de ontsteking van je lever.

Om met zekerheid vast te kunnen stellen welke vorm van hepatitis je hebt, zal een beetje bloed bij je af worden genomen. In een laboratorium zal dit bloed vervolgens worden onderzocht om te zien met welk virus je bent besmet. Hepatitis C kan als meest ernstige variant worden beschouwd omdat deze je lever ernstige schade toe kan brengen en dus je leven in gevaar kan brengen.

Symptomen bij hepatitis C

Een heleboel mensen die besmet zijn geraakt met het hepatitis C-virus, zullen voor een langere periode weinig of zelfs helemaal niets merken. Wanneer er uiteindelijk wel symptomen en klachten ontstaan dan krijg je te maken met: ·

Geelzucht en cirrose

In een later stadium van hepatitis C ontstaat er in veel gevallen eveneens geelzucht. Geelzucht wil zeggen dat je huid en het wit van je ogen geel gaan zien. In sommige gevallen zal geelzucht ook samengaan met een donker verkleurde urine en een juist ontkleurde ontlasting. Ook jeuk kan naast geelzucht optreden als gevolg van hepatitis C. Op het ogenblik dat er sprake is van geelzucht dan heb je meestal ook al te maken met cirrose. Cirrose is een verschrompeling van je lever waarbij de gezonde levercellen om worden gezet in littekenweefsel. Om die reden zal je lever minder, en uiteindelijk niet meer, kunnen functioneren. Cirrose is dan ook absoluut een ernstige leveraandoening die in bepaalde gevallen een levertransplantatie noodzakelijk maakt om het leven van de betreffende patiënt te kunnen redden.

Wanneer de cirrose op tijd wordt ontdekt kan er soms een operatieve ingreep uit worden gevoerd waarbij het aangedane deel van je lever weg wordt genomen. Het resterende deel van je lever zal dan de taken volledig over dienen te nemen. Dit kan echter alleen als het overgebleven deel groot genoeg en goed gezond is. Indien een dergelijke operatie niet (meer) mogelijk is dan blijft alleen een levertransplantie over als laatste redmiddel. Als cirrose niet wordt behandeld dan zal dit uiteindelijk leiden tot de dood.

Door shana

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…