Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

De verschillende soorten pijn verklaard

7 min read

Het fenomeen ‘pijn’ is iets wat moeilijk in woorden uit te drukken valt. Iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Wat de ene persoon hevige pijn noemt, hoeft dat voor de ander niet per se te zijn. Pijn wordt niet enkel bepaald door lichamelijke elementen maar ook door biologische en psychische factoren. Het kan dus zijn dat je meer pijn ervaart als je moe of zenuwachtig bent. Je kunt daarentegen ook minder pijn ervaren als je in aangenaam gezelschap vertoeft. In onderstaand artikel delen we de verschillende soorten pijn in op basis van de duur en oorzaak. Ten slotte leggen we nog uit hoe de pijnbehandeling bepaald wordt. 

Soorten pijn op basis van de duur

We kunnen twee soorten pijn onderscheiden volgens de periode dat de pijn aanhoudt.

Acute pijn

Men spreekt over acute pijn indien de pijn minder dan zes maanden aanhoudt. Dat soort pijn ontstaat tijdens of na een ziekte, operatie, aandoening, brandwonde of trauma… en heeft een alarmfunctie. Het is een beschermingsmechanisme dat erop wijst dat je lichaam in gevaar is. Acute pijn is m.a.w. een symptoom: je lichaam vraagt om hulp en stuurt een signaal uit. 

Bij acute pijn is er sprake van weefselbeschadiging. Dat is bijvoorbeeld het geval bij pijn die optreedt in je enkel na een verstuiking. Wanneer de oorzaak behandeld wordt, zal de pijn ook automatisch verdwijnen. Indien er geen behandeling opgestart wordt, kan de pijn chronisch worden. 

Chronische pijn

Er is sprake van chronische pijn indien de pijn langer dan zes maanden aanhoudt. Acute pijn kan indien het niet of slecht behandeld wordt, evolueren in een chronische vorm. Dat soort pijn heeft geen alarmfunctie maar steekt de kop op doordat een deel van het pijnbegeleidingssysteem beschadigd of verstoord is. In het geval van chronische pijn is de pijn niet langer een teken dat er weefselbeschadiging is. 

In bepaalde gevallen is er een duidelijke oorzaak te vinden – dat is bijvoorbeeld het geval bij gewrichtsontstekingen bij reuma – maar in de meeste situaties is de oorzaak niet duidelijk te achterhalen. Er zijn geen lichamelijke oorzaken te vinden waardoor men die ook niet kan behandelen. In dat geval is de pijn zijn eigen leven gaan leiden omdat het pijnsysteem gevoeliger geworden is. Men spreekt van sensitisatie. Er zitten een aantal fouten geprogrammeerd in het zenuwstelsel en die kunnen niet worden weggewerkt door een medische ingreep.

Chronische pijn is geen symptoom maar een op zichzelf staande aandoening die behandeld moet worden.  Maar liefst 20% van de Europeanen ervaart dit type pijn. Het kan een grote invloed op het dagelijkse leven en levenskwaliteit van de persoon in kwestie hebben. 

Soorten pijn op basis van de oorzaak

Daarnaast kunnen we ook vier soorten pijn onderscheiden op basis van de oorzaak.

Zenuwpijn of neuropathische pijn

Door een beschadiging van de pijnzenuw ontstaan er kortsluitingen en spontane prikkels in de zenuw wat aanleiding kan geven tot een pijnlijk gevoel. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een diepe snijwond. Dat type pijn wordt beschreven als branderig, koud of warm, tintelend en gaat vaak gepaard met tintelingen. De pijn is constant aanwezig aangezien de beschadiging van de zenuw niet weggaat. Er kunnen ook plotse pijnaanvallen optreden doordat de beschadigde zenuw spontaan elektrische stroom afgeeft.  

Weefselpijn of nociceptieve wijn 

Dat type pijn treedt op doordat er weefsel of een orgaan beschadigd is. Als je bijvoorbeeld je enkel verzwikt, is er sprake van weefselschade waardoor er nociceptieve pijn ontstaat. Er komen ter plaatse allerlei stoffen vrij die kleine pijnzenuwlichaampjes rond het enkelgewricht en in de huid prikkelen. Bij dat type pijn is er geen sprake van schade in het zenuwstelsel of een ontsteking

Weefselpijn ziet men vaak bij ontstekingen, trauma’s (breuk, wond of spierscheuring) en na operaties waarbij er vaak weefselschade plaatsvindt. 

Artrose pijn

Artrose is de meest voorkomende gewrichtsaandoening. Het begint vaak met een lichte pijn in het gewricht dat geleidelijk erger wordt. De pijn is vaak het hevigst na een periode van rust. 

Kankerpijn of oncologische pijn 

Als de tumor drukt op bepaalde organen, kan de kanker zelf aanleiding geven tot pijn. Kankerpijn kan zich manifesteren als acute of chronische pijn.  Daarnaast kan er tijdens de kankerbehandeling ook een zenuw beschadigd worden. 

Maar liefst drie op de vier mensen die met kanker kampen, worden in de loop van hun ziekte geconfronteerd met kankerpijn. Hoe ernstig de pijnklachten zijn, hangt af van het stadium van de ziekte. Indien er sprake is van chronische pijn, kan die na de ziekte aanwezig blijven. 

Behandeling van de verschillende soorten pijn

Kennis over het soort pijn is van groot belang bij het opstarten van de behandeling. Wat niet altijd eenvoudig is aangezien pijn niet kan worden gemeten zoals bloeddruk of temperatuur.

Jij bent de enige die de pijn kan beschrijven en dat vinden velen een moeilijke taak. 

Pijnfactoren in kaart brengen 

In functie van het pijnbeleid is het toch belangrijk dat je de intensiteit van de pijn kunt beoordelen. Hoeveel pijn jij ervaart, hangt vaak af van de manier waarop jij gewend bent met pijn om te gaan. Daarbij spelen persoonlijke factoren zoals familie, ziekte, angst en humeur een belangrijke rol. Dat worden ook ‘pijnfactoren’ genoemd. Het is dus eerst en vooral belangrijk om over de pijn te praten en die in zijn context te plaatsen. Waar en wanneer heb je pijn en hoe voelt die pijn aan? 

Pijnintensiteit een cijfer geven

Voor het meten van de pijn zal de arts je vragen om de intensiteit van de pijn een cijfer te geven van 0 (geen pijn) tot 10 (meest ondraaglijke pijn). 

Aangepast pijnbeleid opstarten 

Op basis van bovenstaande informatie kan de arts een aangepaste behandeling opstarten die rekening houdt met alle pijnfactoren. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk hulp zoekt indien je pijn ervaart. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het is voor de arts om de pijn adequaat te bestrijden. Merk op dat het er bij chronische pijn voornamelijk om gaat om de pijn dragelijk te maken zodat je je dagelijkse activiteiten kunt blijven uitvoeren.

Door

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…