Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Depressie symptomen

shana
3 min read

Depressie is een stemmingsstoornis waarbij een verlies van levenslust of een zware neerslachtigheid typerend is. Een klinische depressie is een mengeling van klachten en verschijnselen en er kan geen verklaring of oorzaak worden gevonden voor het gebrek aan levenslust of de zeer neerslachtige stemming. Om van een depressie te kunnen spreken dienen er zich wel één of meerdere verschijnselen aanwezig te zijn. Met andere woorden: niet in alle gevallen van somberheid of neerslachtigheid is er ook sprake van een depressie.

Symptomen die horen bij een depressie

Op het moment dat je lijdt aan een depressie dan zul je te maken krijgen met kenmerkende verschijnselen en symptomen zoals:

  • Je verliest de realiteit uit het oog en je ziet het leven erg somber in,
  • Je kunt zaken niet meer zien zoals deze doorgaans door je omgeving gezien worden,
  • In tegenstelling tot, bij een lichamelijke ziekte, zal het contact met je omgeving veel minder, of helemaal niet meer, aanwezig zijn,
  • Er is vaak geen begrip van de omgeving voor de situatie waarin je verkeerd omdat deze niet wordt begrepen,
  • Je voelt je enorm machteloos en ook het gevoel van hulpeloosheid neemt hand over hand toe,
  • Je lichaam en geest werken trager dan normaal (dit uit zich in onder andere lusteloosheid, slapte, daadloosheid, ongevoeligheid, willoosheid, en in een ernstig geval zelfs in een sterk verminderde of volledig opgeheven bewustzijn)
  • Je bloedsomloop, ademhaling en spijsvertering komen eveneens op een erg laag pitje te staan zonder dat je daar zelf weet van hebt en zorgt in de regel ook voor onbegrip je omgeving,
  • Gevoelens van angst, volledige onverschilligheid (apathie) en wanhoop zullen elkaar afwisselen als je lijdt aan een depressie.

Een depressie wordt in de regel niet goed begrepen en het bieden van afleiding, medeleven of troost door mensen uit je omgeving zullen meestal geen soulaas bieden.

Gevaarlijke symptomen van een depressie

Bij een depressie kan er een gevaarlijke situatie ontstaan op het moment dat je weer een beetje bewust kunt handelen. Op dat ogenblik is de kans op zelfdoding immers sterk toegenomen zonder dat je daar zelf veel aan kunt veranderen. De neiging tot zelfdoding bij een depressie vindt in een heleboel gevallen een basis in een voor buitenstaanders (en dikwijls ook voor je zelf) logische redenering. Bij een depressie is het dan ook essentieel om te beseffen dat je rationele processen in de hersenen op een zeker moment niet langer meer als rem kun gebruiken om de emotionele processen te stoppen. Dikwijls zal dan eveneens duidelijk worden hoe je probeert om zelf een oplossing te vinden, en vervolgens doorgaans radeloos wordt omdat iedere logische ingreep op de depressie gedoemd lijkt te mislukken.

Hulp zoeken bij een depressie

Wanneer je vermoedt dat je in een depressieve toestand terecht bent gekomen, en er zelf niet meer uitkomt, dan is het goed om hier over te gaan praten (met bijvoorbeeld een familielid, een goede vriend of beter nog je huisarts). Alleen op die manier kun je de hulp krijgen die nodig is om je van je depressieve klachten af te helpen, of tenminste deze te verminderen.

Door shana

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…