Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Waarom hitte gevaarlijker voor vrouwen is dan voor mannen

Mick Van Loon
3 min read

Vrouwen zijn kwetsbaarder dan mannen voor extreem hoge temperaturen, zoals de hittegolf die ons momenteel in de greep houdt. Waarom? Het meest waarschijnlijke antwoord is dat het een combinatie van een aantal factoren is. Welke?

Een onderzoek in Nederland, waarin werd gekeken naar sterfte na verschillende hittegolven, ontdekte dat oudere vrouwen een hoger risico lopen dan mannen. De onderzoekers zeiden dat de resultaten niet alleen te wijten waren aan de leeftijd. Toen ze rekening hielden met gelijke leeftijden, waren de sterftecijfers nog steeds 15% hoger voor vrouwen.

Een ander onderzoek van Nederlandse en Duitse wetenschappers, waarbij werd gekeken naar 23 jaar temperatuurgegevens uit Nederland samen met dagelijkse sterftecijfers, vond ook verschillen tussen de geslachten. Hittegerelateerde sterfte was hoger bij vrouwen dan bij mannen, vooral in de oudste leeftijdsgroep (≥ 80 jaar) onder extreme hitte.

Ook hier bleek uit de bevindingen dat de verschillen niet te wijten waren aan het feit dat oudere mensen tout court kwetsbaarder zijn voor hitte en/of dat vrouwen over het algemeen langer leven dan mannen.

Het zou vooral te maken hebben met zweten

Het zou te maken hebben met zweten. Ruwweg zweten oudere mensen de helft van de hoeveelheid in vergelijking met jongeren en vrouwen de helft van die van mannen. Met andere woorden: het vermogen van oudere vrouwen om lichaamswarmte te verliezen is het laagst.

Studies hebben ook al aangetoond dat het maximale zweetpercentage bij jonge gezonde vrouwen meestal lager is dan bij hun mannelijke tegenhangers. Maar of dit de reden is waarom er meer vrouwen aanwezig zijn in de mortaliteits- en morbiditeitsgegevens in hittegolven, weten we nog niet echt.

Cardiovasculaire belasting is hoger bij vrouwen (en huishoudelijk werk moet ook tijdens hittegolf nu eenmaal gebeuren)

De stress die door hitte op het cardiovasculaire systeem wordt uitgeoefend, kan ook een rol spelen. De cardiovasculaire belasting is hoger bij vrouwen, wat mogelijk hun hogere sterfterisico in de hitte verklaart.

Oudere vrouwen kunnen mogelijk ook een verhoogd risico lopen omdat ze meer kans hebben om alleen te wonen – een bekende risicofactor bij warm weer. Plus: hoewel ze over het algemeen minder actief zijn dan mannen, zijn vrouwen wél actiever in huishoudelijke taken. Door deze activiteiten voort te zetten tijdens hittegolven terwijl ze fysiek minder fit zijn, lopen vrouwen meer risico op oververhitting en cardiovasculaire belasting dan mannen.

Vrouwen warmen sneller op

Nog een piste is deze: vrouwen lopen meer risico tijdens hittegolven omdat ze hogere kerntemperaturen hebben na de eisprong, terwijl ze ook vaak kleiner zijn dan mannen en dus een grotere verhouding oppervlakte tot massa hebben, waardoor ze sneller opwarmen.

Door Mick Van Loon

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…