Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Ken de cijfers van uw hart vanaf volwassen leeftijd!

Lore
3 min read

Meer bewegen en gezonder eten laat toe om het risico op hart-­ en vaatziekten te verminderen, maar toch blijft het belangrijk om vanaf volwassen leeftijd regelmatig de gezondheid van het hart te controleren. Daarom is het aanbevolen om een professionele zorgverlener te raadplegen om de bloeddruk, het cholesterol-­ en glucosegehalte, gewicht en de body mass index te meten. Uit een studie van TNS blijkt evenwel dat de meeste Belgen denken dat ze pas vanaf 41-­45 jaar die kerncijfers moeten beginnen meten en maar 23% vraagt spontaan aan de arts om ze te meten1. De Liga herinnert eraan dat het regelmatig meten van deze kerncijfers het mogelijk maakt de toestand van de gezondheid van het hart te kennen en een eigen actieplan op te stellen. Dat zal de cardiovasculaire gezondheid verbeteren dankzij de nodige preventieve maatregelen om de risico’s te verminderen.De 5 cijfers die uw arts kan meten zijn de volgende:

  • BMI: de body mass index wordt berekend door het lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van de lengte. Bv.: Ik ben 1,70 m en weeg 65 kg betekent dat mijn BMI gelijk is aan 65/(1,7)² ofwel 22.5.
  • Buikomtrek: de buikomtrek meten is een eenvoudige preventiemaatregel om risicofactoren op te sporen: met een lintmeter kun je thuis de buikomtrek +/-­ 2 cm boven de navel meten.
  • Bloeddruk: Alleen door het regelmatig meten van de bloeddruk door een arts kan men hypertensie identificeren en controleren. De bloeddruk zou bij elk bezoek aan de arts gemeten moeten worden.
  • Diabetes (bloedsuiker): de screening gebeurt door de bloedsuikerspiegel nuchter te meten met een bloedafname.
  • Cholesterol: door bloedafname (nuchter).

Eenmaal je deze cijfers verzameld hebt, kan je ze hieronder eens invullen om te zien in hoeverre ze met de doelstellingen overeenkomen. Zo kan je nagaan of je eventueel maatregelen moet treffen om de gezondheid van je hart te kunnen garanderen. 

Kerncijfers Mijn cijfers (vul in) Doelstellingen
BMI   18,5-­25
Buikomtrek  

Vrouw: ≤ 80 cm
Man: ≤ 94 cm

Bloeddruk   ≤ 140/90 mm Hg
Bloedsuiker (spiegel) nuchter   ≤ 100 mg/dl
LDL-cholestrolgehalte   ≤ 115 mg/dl

1 Studie van TNS uitgevoerd bij 1.000 Belgen in augustus 2014

Door Lore

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…