Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Ouders van gelukkige kinderen doen het zo

Bram
3 min read

Kinderen hebben een goede opvoeding nodig om succesvol te kunnen worden in het leven. Wij gingen na wat ouders van gelukkige en succesvolle kinderen met elkaar gemeen hebben.

1. Kinderen krijgen taakjes

Onderzoek wijst uit dat kinderen die op jonge leeftijd taakjes krijgen zelfstandiger zijn en meer verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ze hebben meer empathie en kunnen vlotter samenwerken. Het is belangrijk om kinderen niet te betalen voor deze taakjes, alleen zo blijven ze voldoening halen uit het taakje zelf. Jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld samen met jou de was in een wasmand leggen of speelgoed opruimen. Oudere kinderen kunnen erg veel taakjes aan, van de tafel opruimen tot de kat verzorgen.

2. Ouders hebben hoge verwachtingen

Het is belangrijk om hoge verwachtingen te hebben voor je kind. Deze verwachtingen moeten wel realistisch zijn. Ouders die verwachten dat hun kind een hoger diploma behaald krijgen meestal kinderen die dit ook kunnen waarmaken. Je verwachtingen wijzen je kind in de richting van succes.

3. Kinderen leren omgaan met tegenslag

Kinderen moeten aangeleerd worden hoe ze kunnen omgaan met boosheid en conflict. Alleen als ze goed met tegenslagen kunnen omgaan zullen ze succesvol en gelukkig worden.

4. Kinderen krijgen ruimte om fouten te maken

Mislukkingen zijn onontbeerlijk op een weg naar succes. Het is belangrijk om kinderen de ruimte te geven om te falen. Door te falen leren kinderen, met vallen en opstaan, om door te zetten en krijgen ze meer wilskracht.

5. Er is aandacht voor sociale vaardigheden

Emotionele intelligentie is minstens even belangrijk als academische vaardigheden. Kinderen met goede sociale vaardigheden hebben zelfs meer kans op een goed diploma en vast werk. Een goede opvoeding zorgt ervoor dat kinderen kunnen samenwerken, behulpzaam zijn en zich kunnen inleven in anderen.

6. Er is veel quality time

Hoeveel uur je met je kind doorbrengt heeft weinig invloed op het gedrag van het kind. Het is de kwaliteit van die tijd die de doorslag geeft. Probeer elke dag een leuk moment tussen jou en je kind in te plannen.

7. Kinderen worden gestimuleerd om vol te houden

Door je kind aan te moedigen om vol te houden op moeilijke momenten zal het later succesvoller zijn. Mentale weerbaarheid en zelfvertrouwen zijn erg belangrijk op hun weg naar volwassenheid.

8. Ouders hebben een doel voor ogen

De meeste ouders denken voornamelijk op korte termijn. Er worden oplossingen bedacht voor de problemen die zich op het moment zelf voordoen. Succesvol opvoeden doe je met het oog op de toekomst. Onthoud ook dat jij met jouw gedrag een belangrijk rolmodel bent voor je kind.

9. Kinderen krijgen een gevoel van identiteit

Opvoeden gaat altijd over balans. Een balans tussen nabijheid en afstand bijvoorbeeld. Geef je kind de ruimte om zichzelf te ontdekken, zo krijgt het de kans om gelukkig te zijn.

Door Bram

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…