Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging)

Bram
6 min read

Als je zwanger bent, kun je met diverse complicaties van de zwangerschap te maken krijgen. Eén van de complicaties die tijdens de zwangerschap op kan treden, is zwangerschapsvergiftiging. Zwangerschapsvergiftiging wordt ook wel pre-eclampsie genoemd en is een ernstige complicatie waar zwangere vrouwen mee te maken kunnen krijgen. Meer weten? Lees dan meer over deze complicatie in dit artikel.

Wat is zwangerschapsvergiftiging?

Zwangerschapsvergiftiging is een complicatie van de zwangerschap die tot gevolg heeft dat bepaalde organen (van de moeder) niet meer goed functioneren. De nieren worden poreuzer waardoor er eiwit in de urine komt, de lever functioneert minder goed en er ontstaan oedemen die ervoor zorgen dat er vocht uit de bloedvaten kan lekken. Niet alleen de moeder, maar ook de baby krijg te maken met de gevolgen van zwangerschapsvergiftiging. Zo wordt bijvoorbeeld de placenta aangetast, waardoor de baby minder voedingsstoffen en zuurstof krijgt.

Er zijn vier verschillende vormen van zwangerschapsvergiftiging:

 • Zwangerschapshypertensie
 • Pre-eclampsie
 • HELLP-syndroom
 • Eclampsie

Omdat pre-eclampsie het meest voorkomt, wordt deze vorm van de zwangerschapsvergiftiging in onderstaande tekst verder beschreven.

Wat is pre-eclampsie?

Als een vrouw te maken heeft met pre-eclampsie, heeft ze ten eerste een te hoge bloeddruk. Daarnaast heeft de vrouw in kwestie te maken met een te grote afvoer van eiwitten via de nieren en de urinewegen, waardoor er diverse klachten ontstaan. In tien procent van de gevallen wordt pre-eclampsie voor de 34e week van de zwangerschap ontdekt. Slechts bij 5 procent van de gevallen ontdekt men de complicatie pas na de bevalling.

Als gevolg van pre-eclampsie kan de werking van de placenta afnemen. Hierdoor krijgt het kind niet genoeg voedingsstoffen, waardoor de foetus minder goed groeit. Daarnaast kan pre-eclampsie ervoor zorgen dat de organen van de moeder minder goed werken, net zoals de bleodvaten.

De mogelijke oorzaak van pre-eclampsie

De mogelijke oorzaak van het ontstaan van pre-eclampsie is, ondanks vele onderzoeken naar deze complicatie van de zwangerschap, helaas nog niet bekend. Wel is bekend dat aanleg en de ontwikkeling van de placenta tijdens de eerste helft van de zwangerschap een rol spelen bij het ontstaan van de complicatie.

Er zijn diverse risicogroepen bekend die meer kans hebben om pre-eclampsie te ontwikkelen tijdens de zwangerschap. De groepen die meer kans hebben om te maken te krijgen met deze complicatie, zijn de volgende:

 • Vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar als ze zwanger worden
 • Vrouwen die voor het eerst zwanger zijn
 • Vrouwen die zwanger zijn van een meerling
 • Vrouwen die suikerziekte hebben
 • Vrouwen met een hoge bloeddruk
 • Vrouwen met stollingsafwijkingen
 • Vrouwen met afwijkingen in de bloedsomloop
 • Vrouwen met bepaalde stofwisselingsstoornissen

Tot slot kunnen erfelijke factoren ook een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Heeft je moeder pre-eclampsie gehad of heeft je dus hiermee te maken gehad, dan heb jij ook meer kans op deze complicatie.

De symptomen van pre-eclampsie

Er zijn enkele symptomen die kunnen duiden op een zwangerschapsvergiftiging en dit zijn de volgende:

Heb je te maken met enkele van deze symptomen, dan wordt aangeraden om je verloskundige, huisarts of gynaecoloog te bellen. Je hebt in dit geval overigens nog niet meteen pre-eclampsie, want deze diagnose wordt pas gesteld als je bovendien te maken hebt met een hoge bloeddruk en een te grote hoeveelheid eiwitten in de urine.

De gevolgen van pre-eclampsie

Pre-eclampsie kan diverse schadelijke gevolgen hebben. Het eerste schadelijke gevolg van deze complicatie van de zwangerschap, is dat bepaalde organen niet meer goed functioneren. Hierdoor krijg je last van vochtophopingen in de handen, maar ook van andere klachten die in bovenstaande opsomming beschreven zijn. Als de organen niet meer goed functioneren, kan dit uiteindelijk voor ernstige klachten zorgen en zelfs de uitval van de organen tot gevolg hebben.

Een ander schadelijk gevolg van de complicatie, is dat de moederkoek niet meer goed werkt. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid van de baby, die door de minder functionerende moederkoek minder goed groeit. Kinderen die na een zwangerschapsvergiftiging worden geboren, zijn vaak magerder dan kinderen die zonder complicaties ter wereld zijn gebracht. Krijgt je kindje na de geboorte genoeg voeding, dan wordt dit vanzelf weer goed. Wel is het belangrijk om te weten dat een kindje van een moeder met pre-eclampsie na de bevalling vaak wel langer in de couveuse moet liggen. Dit komt omdat het kindje kleiner en magerder is dan normaal en na de bevalling extra bescherming en ondersteuning nodig heeft.

Ernstige pre-eclampsie en het inleiden van de bevalling

Heeft een vrouw te maken met ernstige pre-eclampsie, dan kan ervoor gekozen worden om de bevalling eerder in te leiden. Door de bevalling eerder in te leiden, worden de schadelijke gevolgen van deze complicatie van de bevalling zowel voor de moeder als voor het ongeboren kindje namelijk minder groot.

Door Bram

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…