Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Test: Ben jij een gevoelig type?

Anja
4 min read

Door je gevoelens altijd serieus te nemen, voorkom je vaak dat deze de overhand gaan nemen. Op het moment dat je je gevoelens ook nog eens goed weet te relativeren, dan kun je jezelf een gelukkig mens noemen. Er is immers een groot wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarin proefpersonen aan dienden te geven in welke mate bepaalde stellingen op hen van toepassing waren.

Doe zelf de test

Vandaag de dag kun je echter ook zelf deze test uitvoeren en zien of je een gevoelig type bent, of juist niet. Daarnaast krijg je na de test handige adviezen en tips waarmee je je emoties nog effectiever kunt managen. Het enige dat je voor de test hoeft te doen is aangeven in welke mate een aantal stelling in het algemeen op je van toepassing zijn. Hoe meer een stelling van toepassing op je is, hoe meer invloed deze op je heeft.

Het invullen van de test

Bij het invullen van de test is het echter niet de bedoeling dat je lang nadenkt over het antwoord, maar wel dat je een eerlijk antwoord geeft. Je gaat daarbij uit van hoe iets echt voor je is, en dus niet hoe je vindt dat dit zou dienen te zijn. Op elke stelling heb je een vijftal antwoordmogelijkheden, te weten:

–           dit is volledig niet op mij van toepassing.

–           dit is niet echt op mijn van toepassing,

–           dit is een beetje op mijn van toepassing

–           dit is behoorlijk veel op mijn van toepassing,

–           dit is volledig op mijn van toepassing.

De stellingen van de test

  1. Mijn stemming en humeur zijn erg gelijkmatig,
  2. Vaak weet ik erg duidelijk wat mijn gevoelens zijn,
  3. Op het ogenblik dat ik me rot voel, kan ik werkelijk diep in de put zitten en me enorm ongelukkig voelen,
  4. Mijn gevoelens begrijp ik altijd uitstekend,
  5. Indien ik blij ben, lijkt het soms alsof ik uiteen barst van vreugde,
  6. Mijn gevoelens ervaar ik altijd op een intense en heftige manier,
  7. Van mijn gevoelens ben ik me altijd volledig bewust,
  8. Mijn gevoelsleven is opgebouwd uit zowel diepe dalen als hoge pieken,
  9. Mijn gevoel brengt me regelmatig in verwarring.

Uitslag van de test

Aan de hand van de gegeven antwoorden kun je vervolgens gaan bepalen in welke mate je als een gevoelig type aangemerkt kunt worden. Er zijn een viertal types waar je op beoordeeld zult worden, te weten:

Het temperamentvolle type

Als je hoog scoort op emotionele intensiteit en –helderheid dan zul je tot het temperamentvolle type worden gerekend. Je gevoelsleven kan dan als onstuimig worden omschreven, met veel aandacht voor je emoties en de neiging om je erdoor te laten meeslepen. Het inzicht dat je in je gevoelens hebt is echter uitstekend.

Het koel type

Scoort juist laag op helderheid ten aanzien van zijn, of haar, gevoelens. Je wordt dan niet zo bezig gehouden door je emoties en je hebt niet te maken met heftige gevoelens. Doorgaans ben je erg gelijkmatig al kun je je gevoelens niet altijd even goed begrijpen. Je vindt dit begrip echter geen belangrijk probleem.

Overdonderend type

De score op emotionele intensiteit is in dit geval hoog, maar juist laag op het gebied van helderheid. Je gevoelsleven is dan ook zeker intens te noemen en je probeert je gevoelens te doorgronden. Helaas slaag je in dit laatste meestal niet, en krijg je vaak het idee dat je emoties je overkomen. Wat je moet je gevoelens aankunt, is dan ook niet altijd even duidelijk voor je.

Relativerend type

Op emotionele intensiteit zal je score laag zijn, maar daar staat wel tegenover dat je helderheidscore hoog uitvalt. Je gevoelsleven is om die reden dan ook gelijkmatig. Je gevoelens krijgen weliswaar de nodige aandacht, maar dit is zeker niet overdreven. In de regel ben je bovendien goed in staat om je emoties te begrijpen.

Door Anja

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…