Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Overdag dutten verlaagt risico op hartfalen

Bram De Brabander
3 min read

Eén of twee keer per week overdag een dutje doen, verlaagt het risico op beroertes, hartaanvallen en hartfalen. Dat blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke studie. Meer dan twee keer per week dutjes doen, bracht echter geen voordelen met zich mee op vlak van de gezondheid van het hart.

De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Heart en werd uitgevoerd bij een steekproef van 3.462 mensen tussen 35 en 75 jaar oud uit de Zwitserse stad Lausanne zonder hartproblemen.

De participanten moesten aangeven hoeveel keer per week ze overdag dutten tussen april 2009 en 2012 en tussen mei 2014 en april 2017.

Het team duidde ook aan of de participanten gestorven waren aan of gekampt hadden met cardiovasculaire complicaties, zoals hartaanvallen, hartfalen of beroertes.

Hoeveel en hoe vaak dutten?

Studies uit het verleden spraken elkaar tegen over de voordelen van slapen overdag voor de gezondheid van het hart. De meeste studies vroegen of de respondenten overdag sliepen en niet hoe vaak.

Uit de nieuwe, Zwitserse studie blijkt dat respondenten minder kans liepen op hartcomplicaties, wanneer ze één of twee keer per week sliepen, gedurende vijf tot zestig minuten.

Enkel dutjes in namiddag

Hoofdonderzoekster Nadine Häusler van het Lausanne University Hospital liet aan het tijdschrift Newsweek weten dat de resultaten met een korrel zout genomen moeten worden, aangezien er enkel Zwitserse mensen bevraagd werden. Bovendien werden respondenten enkel bevraagd over dutjes in de namiddag.

Toch vindt Häusler dat je uit deze studie mag afleiden dat een (twee)wekelijks dutje over het algemeen bij gezonde mensen kan leiden tot een betere gezondheid van het hart. 

Extra studies nodig

Wel erkent Häusler dat haar bevindingen nog bevestigd moeten worden door andere wetenschappelijke studies.

Uit eerdere studies van Häusler bleek dat mensen meer geneigd zijn om overdag een dutje te doen als ze de nacht voordien slecht en/of kort geslapen hebben. Verder benadrukt Häusler dat overdag slapen geen goed idee is voor insomnia-patiënten.

Ook Marie-Pierre St-Onge van het Columbia University Irving Medical Center zegt dat de studie meer duidelijkheid schept, maar dat de bevindingen nog meer steun moeten krijgen door verder wetenschappelijk onderzoek.

Door Bram De Brabander

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…