Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Overige depressies

shana
4 min read

Een depressie wordt ook wel een depressieve stoornis genoemd. Dit is een stoornis in de stemming, waardoor men zich vaak neerslachtig voelt en ongeïnteresseerd is in dagelijkse activiteiten. Zo kan een depressie het leven van een patiënt flink negatief beïnvloeden, waarbij men steeds kampt met negatieve gevoelens en een steeds grotere afstand krijgt tot de dagelijkse gang van zaken en sociale activiteiten die bij het dagelijks leven horen.

De verschillende soorten depressies

Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten depressies, namelijk een lichte depressie, een matig ernstige depressie en een ernstige depressie. Een lichte depressie is de minst ernstige vorm van een depressie, die meestal drie maanden aanhoudt. Mensen met een lichte depressie zijn neerslachtig, maar kunnen nog wel gewoon blijven functioneren. Dit is niet het geval bij mensen met een matig ernstige depressie en een ernstige depressie. De klachten van deze mensen beginnen namelijk licht, maar worden steeds erger. Ook is de kans klein dat de klachten vanzelf overgaan, waardoor mensen met een matig ernstige depressie en een ernstige depressie vaak aangewezen zijn op de hulp van ervaren hulpverleners.

In feite is de grens tussen een lichte depressie, een matig ernstige depressie en een ernstige depressie erg vaag. Het is dan ook moeilijk om te bepalen wat voor soort depressie men heeft. De reden dat de drie soorten depressies toch apart van elkaar worden gezien, is omdat de vormen van depressies allemaal een andere behandeling nodig hebben. Zo is het bij een lichte depressie slechts van belang dat de huisarts de patiënt in de gaten houdt, terwijl bij een matig ernstige depressie en bij een ernstige depressie echt professionele hulp nodig is.

Andere vormen van depressies zijn postpartum depressies, seizoensgebonden depressies en een manisch-depressieve stoornis.

De oorzaken van een depressie

Uit onderzoek is gebleken dat het ontstaan van een depressie te maken heeft met drie factoren, namelijk:

 1. Biologische factoren: mensen met een depressie hebben afwijkingen of veranderingen in bepaalde hersengebieden die de emotie en de stemming regelen.
 2. Sociale factoren: ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een naaste, een echtscheiding of het uit huis gaan van kinderen kan ook voor een depressie zorgen. Daarnaast kunnen ook trauma’s uit de jeugd de kans op een depressie vergroten.
 3. Psychische factoren: sommige persoonlijke eigenschappen kunnen ook sneller tot een depressie zorgen. Hierbij kun je denken aan onzekerheid, moeite om hulp of steun te vragen en perfectionisme.

Zo kan er bijvoorbeeld een depressie ontwikkelen bij iemand die hier biologisch en psychisch aanleg voor heeft (afwijkingen in het hersengebied, aanwezigheid van bepaalde persoonlijke eigenschappen als onzekerheid), als deze persoon een heftige sociale verandering in gaat. Hierbij kun je denken aan een echtscheiding, een verhuizing of het overlijden van een dierbare. Uiteindelijk zorgt dus de combinatie van factoren meestal voor een depressie.

De symptomen van een depressie

Je hebt officieel een depressie als je gedurende minimaal twee weken last hebt van een neerslachtige stemming (gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag) en ernstig verlies van interesse in dagelijkse activiteiten (gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag), waardoor er sprake is van een beperking in het functioneren.

Daarnaast dienen er minimaal drie van onderstaande symptomen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een depressie:

 • Problemen bij het slapen (meer, minder)
 • Problemen bij het eten (meer, minder)
 • Rusteloosheid
 • Geremdheid
 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Besluiteloosheid
 • Vertraagd denken
 • Terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding
 • Gevoelens van waardeloosheid
 • Gevoelens van overmatige schuld

Heb je te maken met drie of meer van deze symptomen, dan is er sprake van een depressie. Een bezoek aan de huisarts is in dit geval verstandig. 

Door shana

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…